Solliciteren in de oudheid


Zo deden de jagers en verzamelaars dat vroeger, solliciteren….